XALQ HAÇAN OXUDU Kİ, XALQ MAHNISI OLA?

Bizim millət özünü Qarabağdan başqa bir də xalq mahnıları uğrunda qurban verməyə hazırdır. Getdiyin yerdə birdən böyrünə bir dümsük verib saxlayırlar.

— Mirzə, eşitdin də.

— Nəyi eşitdim, a bala?

— Necə nəyi, a kişi, fil qulağında yatmısan? Düşmənlərimiz yenə xalqımızın mahnısını oxuyub öz adlarına çıxdılar…

Vallah, heç bilmirsən nə deyəsən… Mən bilmirəm xalq mahnısı nə olan şeydir. Çünki ağlım kəsəndən xalqımızın mahnı oxuduğunu görməmişəm. Gürcü xalqı hə, arvadlı-kişili yığılıb səs-səs verirlər, oxuyurlar. Bizim xalq oxumur. Bizdə mahnıları manıslar oxuyurlar. Bir manıs sintezator çalır, o biri manıs oxuyur. Bunlar hardan xalq oldular?

Başqa yerləri bilmirəm, bizdə nəinki oxuyanı, hətta zümzümə edəni də həmişə lağa qoyublar. Kişilər yenə heyvan-zad otaranda kola girib aman-aman deyərdilər, qadınlar heç oxumazdı, çünki oxuyan qadın pozğun sayılırdı. Qabaqkı arvadlar körpələrə layla çalardılar, indikilər deyəsən bunu da eləmirlər. Saqqız çeynəyə-çeynəyə seriala baxan gəlin necə oxusun?

Əlbəttə, haçansa xalq oxuyub, bunu danmıram. Amcaq neçə illərdir ki, xalq ancaq mələyir, çünki xalqı mələdirlər. Oxumaq istəyən xalq gərək mələməyi tərgidə, qoymaya onu mələdələr…

Kim nə deyir desin, mənim fikrimcə, oxumayan xalqda xalq mahnısı olmaz. O ki qaldı mahnıdan ötrü yağı düşmənlərlə vuruşub qan tökməyə, qoy manıslar gedib vuruşsunlar. Bəlkə sayları da bir qədər azala…

Mirzə Əlil

04.02. 2014 Samara

ТОЛЬКО «В ЭТОЙ СТРАНЕ»…

nar

На РБК вчера был сюжет про Гоголь-центр. За год театр получил 100 миллионов рублей от московского правительства. Еще 80 миллионов – спонсорских денег. Деньги получены и от федерального министерства культуры – сумма не разглашается…
Руководитель театра Кирилл Серебренников  приходил на телеканал Дождь» с фронтовыми письмами деда, которые он намерен отправить в Израиль. Говорит, что «в этой стране», то есть в России негде их хранить…
Наверное, в Израиле письма хорошо хранятся. Но там вряд ли сотни театров кормятся бюджетными деньгами, а пожизненные главные режиссеры становятся капиталистами…
Это только в этой стране…

ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ ЧТО?

nar

Конечно, можно было бы открыть, как говорил Путин, десятки театров юного зрителя. Но режиссерами в этих же театра стали бы Богомоловы и Серебрянниковы, которые юному и нежному зрителю показали бы только  х…й…