НА КОЛ… РАВНЯТЬ И ВСЕХ ПОРОТЬ…

nar

Артем Кол действительно лил грязь на украинский народ. Голову его можно и не трогать, но пороть его следовало бы. И не только его. Добродеева, Эрнста, Кулистикова тоже…

SƏN EVİN İLKİSƏN BURDA, QARDAŞIM…

   Süleymanın xatirəsinə

                               

Sən evin ilkisən burda, qardaşım,

Bura dədə-baba yatan yer deyil.

Sən bu boz şəhərdə qərib yaşadın,

Qəribdir qəbrin də burda elə bil.

 

 

Sənə heç oxşamır daşdakı şəkil,

Tanıya bilmirəm, nə qədər baxam.

Bu yad baxışları kim sənə çəkdi,

Kimdi qalstuku boynuna taxan?

 

Sənsən daş altında bilirəm ancaq —

Burda birincisən, təkcə deyilsən.

Yanında yatıblar qızın və bacın,

Atasan, qardaşsan, deməli, sənsən…

 

                        23.02.2014 Samara

ПО МАРКУ АВРЕЛИЮ

nar

А ведь Михаилу Леонтьеву почти удавалось убедить Владимира Путина, что нет украинского народа, есть только представления об украинском народе…

BİR STƏKAN SU

“Sənin də balaların olsaydı, başın yerə gələndə bir stəkan su verərdilər…”

Bunu mənə çox deyiblər, bir qayda olaraq ailəyə yaxın qadınlar. Deyəndən sonra da gözlərini bərk qapayıblar, guya ağlamaqlarını güclə gizlədirlər. Ancaq açanda görürsən ki, gözləri qupqurudur…

İndi yaş və səhhət səbəbiylə baş tez-tez yerı gəlir, ancaq belə vaxtlarda “balasız özümü” yox, anamı düşünürəm. Anamın nəinki blkakarl və nəvələri, hətta nəticələri və kötükcəsi var. Ancaq həmin o “bir stəkan suyu” ona qonşu Məmmədhüseyn kişi, çörəyi qonşu Gülşən bacı gətirir…

Elə-belə işlər…

 

23.02.2014