Архив | 16.02.2014

Aleksandr PUŞKİN. QURANA BƏNZƏTMƏLƏR. II

 

           II

О жены чистые пророка…

Siz ey Məhəmmədin saf arvadları,

Başqa arvadlara tay deyilsiniz.

Onun kölgəsi də sizi sarsıdar,

Təklikdən həzz alıb ömür sürün siz.

Bakirə qızları gizlədən örpək,

Sizə də yaraşır. Saxlansın gərək

Qanunlu, həyalı naza, işvəyə,

Qorunsun vəfalı, sadiq ürəklər.

Hiyləli, şərəfsiz bir baxış, nəzər,

Sizin üzünüzə qona bilməyə.

Siz ey Məhəmmədə qonaq gələnlər,

Axşam məclisinə çağırılan vaxt,

Söhbəti uzadıb gecəyə qədər,

Etməyin nəbimi yorğun, narahat.

Nəcib düşüncələr ona qanaddır.

Qəliz çıxışlarsa qəlbinə yaddır.

Heyvərə boş sözə nəbi həvəssiz,

Gəlin məclisinə həqir, iznli.

Peyğəmbərin cavan kənizlərinə

Hədsiz ehtiramla təzim edin siz.

 

1824

tərcümə: 16.02. 2014

 

 

ЗАБОТА ОБ УТРОБЕ МАТЕРЕЙ

nar

В Алма-Ате женщины провели демонстрацию против запрета на кружевные трусы. Президент Казахстана ранее издал указ, по которому женщины должны носить национальные трусы из верблюжьей шерсти. «Воспитание казахского национального духа детей мы должны начать с утробы матери», — пояснил г-н Назарбаев.