UİLYAM ŞEKSPİR. 109-CU SONET

 

Sonnet_109_1609.jpg

                                     O never say that I was false of heart…

Mənim ürəyimdə demə yalan var,
Uzaqda olsam da, odu həmindir.

Özümdən ayrılmaq mənə asandır,
Qəlbiminsə yeri sənin sinəndə.

 

Ora eşqimə yurd; səfərə çıxam,

Dönərəm geriyə müsafir kimi,

Vaxtında, dəyişməz məni ötən vaxt,

Su tapıb yuyaram mən öz ləkəmi.

 

Canıımda, əlbəttə, mənim də qaynar,

Bütün zəifliklər, inanma yenə,

Elə ləkələyə qanımı onlar,

Dəyişəm səndəki varı heç nəyə.

 

                 Heç nədir mənə bu geniş kainat,
                 Sənsiz onda, gülüm, sönükdür həyat.

İngiliscədən tərcümə
05.04.2018

Samara