UİLYAM ŞEKSPİR. 114-CÜ SONET

Sonnet_114_1609.jpg

                                   Or whether doth my mind, being crowned with you…

 

Məni sənmi şah tək ucaltdın belə,

Alışdım  tərifə — şah azarına?

Ya da gözüm deyən doğrudur elə,

Sevgin əlkimyanı öyrədib ona.

 

Eybəcər, formasız olan hər nə var,

Huriyə döndərər —  sənə oxşayan.
Pis hər şeydən kamil əsər yaradar,

Onun işığına düşdüyü andan.
Yox, elə tərifdir görüm dəyişən,
Ona şahlar kimi  aludə ruhum.

Göz bilir ki, nədir ruha xoş gələn,
Ona cam hazırlar zövqünə uyğun.

    

      Ruh zəhərlənərsə, günah çox deyil,
      Çünki gözüm ondan birinci içir.

 

İngiliscədən tərcümə

09-10.2018

Samara

Qeyd: 113-cü sonetin davamıdır