UİLYAM ŞEKSPİR. 121-Cİ SONET

 

Sonnet_121_1609.jpg   

                      Tis better to be vile than vile esteemed

Rəzil sayılmaqdan rəzillik üstün,

Əgər qınanırsan rəzil olmadan.

Rəzalət olursa sadə ləzzətin,
Duyğumuzla deyil, gözündə yadın.

 

Zinakar gözləri özgənin nədən,

Qıyılır eyhamla qızanda qanım?

Sürüşkənliyimi güdür sürüşkən,

Yaxşı bildiyimi qəbahət sanır.

 

Mən – mənəm, pozğun tək kim məni qınar,

Öz günahlarını açır elə bil.

Bəlkə də düz mənəm, əyrisə onlar,
Mən əyri arşınla niyə ölçülüm?

                     

                    Kim deyir ki, hamı günaha batıb,

                    Günahla özünün keçir həyatı.  

İngiliscədən tərcümə

16-17.04.2018

Samara