UİLYAM ŞEKSPİR. 120-Cİ SONET


 

sonnet 120      

                              That you were once unkind befriends me now

Pis olub yaxşı ki, sənin rəftarın,

Verdiyin əzabdan yox incikliyim..

Yoxsa günah yükü  məni yıxardı,

Axı sinirlərim mis, bürünc deyil.
Cəhənnəm çəkərsən, günahım əgər,
Sarsıtsa, sən məni sarsıdan sayaq.

Tiranam, macalım yoxdur ölçməyə,       

Necə ağrıtmısan məni haçansa.

 

Ah, yada salsaydı hüzn gecəmiz,

Ağır, həqiqi qəm necə sarsıdır.

Sən mənə, mən sənə nəvazişlə tez,

Məlhəm içirərdik, qəlb yarasıından.

 

           Ödənişə dönür günahlar indi,       

          Sən də mənim kimi əvəz ödədin.

 

İngiliscədən tərcümə

16.04.2018

Samara