UİLYAM ŞEKSPİR. 128-Cİ SONET

Sonnet_128_1609.jpg

                How oft when thou, my music, music play’st

 

Elə ki, çalırsan, könlüm nəğməsi,

Gəzərək bəxtəvər taxta dilləri,
İncə barmaqlarla, simlərin səsi,

Qulağımı deyil, qəlbimi dəlir.

Görəndə canımı yandırır həsəd,

Dillər necə öpür ovuclarından,
Mənim dodaqlarım nemətə həsrət —

Qızarır onların açıqlığından.

 

Sənin əllərinlə belə oxşanan,
Dillərə dönəydi dodaqlarım da,

İncə barmaqların dəyib toxunan,
Ağacda bu təmas həyat oyadır.
Eləsə, barmaqlar olsun onların,

Mənəsə ver öpüm dodaqlarını.

 

İngiliscədən tərcümə

23-24.04.2018

Samara