Архив | 29.11.2019

SOFİYA CAMƏSİ

Volqa qırağının dikində təzə,
Sofiya soboru ucalır indi,

Gündüzlər elə də görünmür gözə,
Gözəldir axşamlar işıqlananda.

 

 

Az qala on beş il çəkdi tikinti,
Pul kəsilən kimi iş dayanırdı.

Pullarsa hardandı, ya da kimindi –

Xalq nə bilir, nə də maraqlanırdı.

 

 

 

Təpəsi ucadır əlli metrdən,

Quşlar qanad saxlar həndəvərində.

Gəmilər gedəndə göyərtələrdən,
Görüb xaç çəkənlər olur  bəlkə də.

 

 

 

Özbəklər, taciklər çalışırdılar,
Ortodoks soborun tikintisində.

Gör onun müxtəlif guşələrində,
Neçə sayda namaz qılınıb indi…

 

 

 

Önündə dayanıb selfi çəkən var,
Çəkirlər qıraqda durub kilsəni.
Hər saat camənin zəngi çalınar,

Görmürsən içəri girən kimsəni…

 

 

Qabağında knyaz Vladimirin,
Tünd qara heykəli büt kimi durur.

Çətin yolu düşə bura Tanrının —
Keşik çəkir Böyük İnkivizitor.

 

 

29.11. 2019, Samara