Архив | 26.12.2019

MİLAD

U LENİ. KİNO

Gəzir planeti Milad sevinci,
Milyonlar öpüşür dodaq-dodağa.

Hazırdır, təntənə ötüb keçincə,

Düşmən düşmənini bağışlamağa.

 

 

İkinci gəlişi İsa Məsihin,
Aktual deyildir, görünür, daha.

Dünya alt-üst olar, yenə də gəlsə,
Çıxar əlimizdən olanımız da.

 

 

Məryəm körpəsi tək, iki min ildir,

Dünyaya gəlməyib bir uşaq hələ.

Yəqin elə bətn tapılmır indi,

Saf ola, ruhunu Tanrı üfürə…

26. 12. 219, Samara