HERMANN HESSE. QADINA

Eşqə zərrə qədər ləyaqətim yox,
Oduna yanaram, bilmərəm necə.

Mən buluddan qopan ildırım, alov,

Küləyəm, tufanam, nəğməyəm incə.

Çoxdur eşqə, həzzə həvəsim hərçənd,

Çoxdur həvəsimə qurban olan da.

Çox səbəb olmuşam göz yaşına mən,
Sədaqət deyilən şeyə də yadam.

Ulduza sadiqəm mən sinəmdəki,
Düşgünlük yolunu göstərir mənə.

Məşəqqət yaşadır, həzz bitən kimi,
Nəşə əsiriyəm mən ancaq yenə.

Şəhvət əkirəm ki, barından yeyəm,
Sıçovul tutanam, başdan edən də.

Mən sizə vəhşilik dərsi deyərəm,
Ölüm mənə Rəhbər, Tanrıdır həm də.

1919

almancadan tərcümə

16.10. 2021, Samara

Einer Frau

Ich bin keiner, keiner Liebe wert,

Brenne nur dahin und weiss nicht wie,

Bin der Blitz, der aus der Wolke faehrt,

Bin der Wind, der Sturm, die Melodie.

 Dennoch nehm ich Liebe viel und gern,

Nehme Wollust, nehme Opfer hin,

Mich begleiten Traenen nah und fern,

Weil ich fremd und ohne Treue bin.

 —

Treu bin ich allein dem Stern in meiner Brust,

Der zum Unterhang hinueberweist,

Der mir Folter schafft aus jeder Lust,

Den mein Wesen dennoch liebt und preist.

Rattenfaenger und Verfuehrer muss ich sein,

Saee bittre Lust, die bald verloht,

Lehr euch Kinder, lehr euch Tiere sein,

Und mein Herr und Fuehrer ist der Tod.

1919