UİLYAM ŞEKSPİR. 102-Cİ SONET

 

sonnet 102

                  My love is strengthened, though more weak in seeming…

Artır məhəbbətim, görünməsə də,

Niyə göstərim ki, necə sevirəm.

Sevgisindən harda gəldi bəhs edən,

Onu bazardakı mala çevirər.

 

Bizim eşqimizin bahar çağıydı,

Salamlardım onu şeirlə mən də.

Oxuyur bülbül də də necə ki, yayda,

Sükuta qərq olur vaxt ötüşəndə.

 

Bu yayın məzəsi heç də az deyil,

O nəğmə gecəni yaran zamandan,

Cəh-cəh hər budaqdan indi yüksəlir,

İtirər məzəni hamının olan.

 

                       Mən də bülbül kimi lal olam gərək,

                      Nəğməm, qorxuram ki, səni bezdirə.

 

İngiliscədən tərcümə

29-30.03.2018

Samara