UİLYAM ŞEKSPİR. 118-Cİ SONET

sonnet 118.jpg

                           Like as to make our appetites more keen

 Necə ki, iştahı itiləməkçin,
Ağzı acıdırıq ədviyələrlə,

Ya da öyüməkçin acı içirik,
Görünməz azarı kənar eləyək.

 

Eləcə doyaraq şirinliyindən,
Acı şirələrlə dolanıram mən.

Bezib xoşhallıqdan, düşündüm indi,

Düşüm xəstəliyə, azar gəlmədən.

 

Azar olmayanda gözləyən azar,

Həqiqi ağrılar yaradar ancaq.

Şərlə kim xeyirə əlac axtarar,

Salamat canını azarladacaq.

 

                Dərs budur: eşqinin dərdinə əgər,

                Kim düşə, dərmanlar onu zəhərlər.

       

İngiliscədən tərcümə

13-14.04.2018

Samara