RİÇARD UİLBER. TOY SAĞLIĞI

richard _wilbur

Richard Wilbur

   Wedding Toast 

Müqəddəs Yəhya deyir toy zamanı  Qanədə,
Su küplərindən orda o qədər şərab axıb,
Onun ayıq başının düzsə hesabladığı,
Üç yüz litrdən yəqin az olmazdı yenə də.

 

Bunda bircə məna var: əgər nədəsə yəni
Varsa xeyir-duası məhəbbətin, nə qədər,

İçilə, axıb gedə,
Tükənməz  və azalmaz həyat neməti yəqin.

 

 

Həqiqətdir görülən gözüylə məhəbbətin,
Dünyadakı doyumluq tapılıb, yaranmayıb.

Təşnəsidir həmişə həyat firavanlığın,
Sənin kimilərinə verər bütün neməti.

 

 

İndi qulaq versəniz mənə əgər bir anlıq,
Sizin sağlığınıza, təzə bəyz. gözəl gəlin,
İçərəm. Burda qıtdır bəlkə su özü belə,
Qanə şərabı kimi  dadı qoy olsun ancaq.

 

 

İngiliscədən tərcümə

28.02-01.03. 2019

Samara