Архив | 15.03.2019

         ANNA AXMATOVA. STALİNİN MÜDAFİƏÇİLƏRİNƏ

AKHMATOVA.jpg

 Защитникам Сталина

Onlardı qışqıran: ”Varavvanı sən,
Burax xatirinə əziz bayramın».

Onlardı Sokrata zəhər içirdən,

Gətirib zindana əcəl camını.

 
İçəydi zəhərlə dolu bu camdan,

Böhtanlar söyləyən ağzı onların,

Zülmün, işgəncənin məftunu olan,

Dünyanı yetimlə dolduranların.

 

1962

 

Ruscadan tərcümə

15.03. 2019, Samara