Архив | 09.04.2019

İQOR SEVERYANİN.    «XODASEVİÇ»

severyanin.jpg

Ходасевич

Meşşanlığıyla xoş, bəxtəvər idi,
Müxtəlif kostyumlar kəsib-biçirdi

Lirik çitdən, onlar mövsüm içində,
Korlanırdı: ucuz çit ömr eləmirdi.

 

 

Fəqət o, xaricdə qürrəyə mindi,
Qəribə çapıqlıq yarandı onda:

Deyir Veneranı yuyar ləyəndə

Talançı tənqiddə o, birincidir.

 

 

Təmizlik yaradır, bilmək istəsəz,
Başını dik tutub paşa tək gəzər,

Derjavin sayaraq ya da özünü,

 

 

Təriflər sümüyü çürüyənləri,
İndi yazanlardan zəhləsi gedir,
Paxıllıq qaraldır çünki gözünü.

                     1934

Ruscadan tərcümə

09.04. 2019, Samara

 

QEYD: Severyaninlə Xodaseviçin münasibətləri gərgin olub. Xodaseviç bir məqaləsində yazırdı: “ Severyanin ona bəslənilən ümidləri doğrultmadı”.

 

ХОДАСЕВИЧ

В счастливом домике, мещански мил,

Он резал из лирического ситца

Костюмчики, которые носиться

Могли сезон: дешёвый ситец гнил. Читать далее