Архив | 06.04.2019

SAŞA ÇORNI. İKİ MÜLAHİZƏ

Saşa_Çornı

Саша Черный

Два толка

 

Bəziləri hay salır: “Nə forma! Boş şeydi bu!”

Peyin horrası əgər tökülsə büllur qaba

Büllurda nə ləyaqət, nə dəyər qalar daha.

 

 

 

Var etiraz edənlər buna: “Ağııllı olun!

Siz gecə güvəcinə gözəl şərab da töksəz,
Dilinə vurmaz onu abırlı sayılan şəxs.

 

 

 

Əfsus! Mübahisəni həll edə bilməz onlar.

Hərçənd gözəl şərabı büllura təkmək olar…

 

Ruscadan tərcümə

01-02. 04. 2019, Samara

 

 

Два толка

Одни кричат: «Что форма? Пустяки!

 Когда в хрусталь налить навозной жижи –

Не станет ли хрусталь безмерно ниже?» Читать далее