UİLYAM ŞEKSPİR. 39-CU SONET

39 SONET.jpg

                                          O how thy worth with manners may I sing…

Necə tərif edim səni mən axı,

Ən yaxşı nə varsa məndə — bu sənsən.

Özünütərifin, nəyi, de, yaxşı,
Özümü öyərəm mən, səni öysəm.

 

Elə bu səbəbdən gərək ayrılaq.

Bilsinlər iki eşq daha dir deyil.

Vəsf edə bilərəm biz ayrı olsaq,

Səndəki bənzərsiz ləyaqətləri.

 

Ayrılıq işgəncə olardı, ancaq,
Öz şirinliyi var asudəliyin.

Sevgi həstrətiylə xəyala dalcaq,
Xəyal da aldanır, zaman da gedir.

 

                            Beləcə ayrılaq bölünməyərək,         

                            Uzaqda olanı burda öyərək.

 

İngiliscədən tərcümə

28.01.2018

Samara