Архив | 06.06.2018

ŞARL BODLER.  SAAT

бодлер

L’Horloge

Saat! Soyuq, duyğusuz, nəhs, qorxulu tanrı,
Hədələr barmağıyla, bizə deyər: Xatırla!

Bu-gün sabah sinəni deşib titrək Ağrılar
Xof dolu ürəyinə hədəf kimi sancılar.
Dumanlanaraq Həzz uçar üfüqə sarı,
Necə pərdə dalına silfid çəkilib gedər.

Ömrün boyu payına kef düşübsə nə qədər,

Yeyər bir tikəsini həyatının hər anı.
Üç min altı yüz dəfə hər saatda Saniyə

Pıçıldayar: Yada sal! — Söyləyər mənə İndi,
Cəld və böcək səsiylə: Keçmişəm, tanıdınmı,

Həyat şirəni sordum kirli xortumumla mən.

 

Remember! Yadına sal! İsrafçı, Esto memor,
(Nə dil varsa, danışır, mənim metal boğazım.)

Tikəsidir, oyunbaz, dəqiqələr filizin,
Qızılını almamış əldən onu buraxma!

 

Xatırla ki, Zaman bir ehtiraslı qumarbaz,
Udacaq hiyləsiz də, bu, qanundur, hər dəfə.

Gün gedib, gecə uzun, Unutma ki, həmişə,
Girdab susuzdur;  axar,  qum da saatda qalmaz.

 

Tezliklə saat vurar, onda ilahi İmkan
Və müqədəs Ləyaqət, bakir arvadın sənin,

Və hətta Peşmançılıq (sonuncu karvansara!)

Deyərlər: qoca qorxaq, Öl! Daha yubanmısan!”

Fransızcadan tərcümə

02-03.06. 218

Samara