Архив | 23.06.2018

ŞARL BODLER.  YATAĞINA ALƏMİ HAZIRSAN ÇƏKƏSƏN SƏN

бодлер

Tu mettrais l’univers entier dans ta ruelle

Yatağına aləmi hazırsan çəkəsən sən,
Pozğun qadın! Ürəyin daşa dönüb qüssədən.

Bu əcayib oyunda dişlərinin məşqinə,
Çubuğa keçirilmiş ürək gərək hər günə.

Dükan pəncərəsi tək gözlərin işıqlanar,

Ya da bayramlardakı məşəllər kimi yanar.

Utanmadan alınma güc ilə yararlanan,
Onlardakı gözəllik qanununu qanmadan.
Sən kar və kor maşınsan, qəddarlıqda fəalsan,
Həm xilas alətisən, qanla həm dolanansan.
Niyə həyan yox sənin, hər baxanda güzgüyə,
Görmürsən solub gedir gözəlliklərin, niyə?

Guya yaxşı bildiyin şərin əzəmətindən,
Sarsılaraq heç zaman çəkilmirsən sən nədən?

Gizli nişanlarıyla bol təbiət haçansa,

Səni ey qadın, sən ey föhş kraliçası,

 — Seçdi bəlkə, a heyvan, dahi bəlkə yapmağa?

Ah, bu çirkin təmtəraq! ali rüsvayçılıq, ah!

 

Fransızcadan tərcümə

16-17.06. 2018

Samara