Архив | 24.06.2018

ŞARL BODLER.  YÜKSƏLMƏ

бодлер

Élévation

Qanadlanıb göllərin, çöllərin üstdən uçan,

Dağı, meşəni yaran, buludları dalayan,

Günəşi aşıb gedən, efirləri adlayan,
Ulduzlu aləmlərin zirvələrindən keçən

 

Ruhum, yeyin və qıvraq həmişə yürüyürsən.

Dalğalarla qol-boyun mahir üzgüçülər tək.

Fərəhlə baş vurursan sonsuz dərinliklərə,

Qızğın ehtirasının tapılmaz ifadəsi.

 

Torpaq üfunətindən uzaqlara, uç, ucal,

Ali hava qatında çıxar özünü safa,

Və o şəffaf odu ki, yayılıb fəzalara,

İlahi cövhər kimi sümür məst olanacan.

 

Həyatımıza hopan, günümüzü qaraldan,
Qüssələr və tükənməz küsülər güc gələrsə,

Bəxtəvər o adamdır nurlu, dinc düzənlərə,

Şığıyaraq üz qoyur əzmli qanadıyla.

 

Bəxtəvər o adamdır,  torağay kimi fikri,
Səhər tezdən göylərə üz tutur, qanadlanır.

 — Kim üstündə həyatın süzür, asan anlayır,
Təbiətdə lal nə var, dlini çiçəklərin.

Fransızcadan tərcümə

17.06. 2018

Samara