Архив | 08.06.2018

ŞARL BODLER. CINDIRÇILARIN ŞƏRABI

 

бодлер

   Le Vin de chiffonniers

Şüşəsini yel döyüb, alovunu dağıdan,

Bir küçə fənərinin qırmızı işığında,

Bəşəriyyəti qaynar fermentlər alıb gedən,
Çirkin labirint kimi ucqar bir məhəllədə,

 

Bir cındırçı dolaşır, başını yırğalayır,

Divarlara toxunub gedir şair sayağı.

Polis agentlərini almayaraq eyninə,
Şanlı layihələrlə tam açır ürəyini.

 

Qanunlar diktə edir, and da içdirir hələ,
Azğınları sarsıdır,  əl tutur zəlillərə.   
Talvar kimi açılıb qübbə başının üstdə.
Şəxsi ləyaqətinin əzəmətiylə məstdir.

 

Güzəran qayğısına, bəli, bunlar əsirdir,

İşdən də yorulublar, yaş da əzabdır indi.

Üzülüb əyilirlər zibil qalağı altda,

Nəhəng Parisdə sanki qatı qusuntudurlar.

 

Çaxır çəlləyi kimi iy verib qayıdırlar.

Döyüşlərdə hər biri onların saç ağardıb.

Köhnə bayraqlar kimi bığları da sallanır,

Gözlərinin önündə təntənəylə canlanır,

 

Şüarlar və çiçəklər, zəfər tağları hətta!

Əzəməti şadlığın təxəyyülü sarsıdar.

Hava açıq, ucalır təbil və şeypur səsi,
Eşqlə məst kütləyə bəxş edir şərəf hissi.
Şərab belə içiylə yelbeyin İnsanlığın,

Zəngin Paktol tək gedir, qızıl dalğası axır.

İnsan boğazlarıyla özünə alqış deyər,
Lütfüylə hökm sürər krallara bərabər.

 

Yatağında tək ölən qəzəbə gəlmişlərin,

Dərdini ovutmağa, acılarına şirin,
Qatmağa Tanrı yuxu yaratdı, rəhmə gəldi,
Günəş övladı Şərab İnsandan əlavədir.
İlk dəfə 15 noyabr 1854-cü ildə çap olunub

Fransızcadan tərcümə

04-06.06. 2018

Samara