Архив | 19.06.2018

ŞARL BODLER.  BİR YOLDAN ÖTƏNƏ

бодлер

  À une passante

Elə hayqırır küçə, qulaq batır az qala.

Bir ucaboy və arıq qadın keçdi yanımdan,
Yaslı, dərdi möhtəşəm, incə əllə durmadan,
Uzun ətəklərini çəkib sığallayaraq.

 
Kübar, yeyin, mərmərdən yonulub ayaqları,

Qasırğalar yetişən solğun səmaya bənzər

Gözlərindən içirdim mən özümdən bixəbər,

Məst eləyən şirinlik və həzz ki, zəhər dadır.

 

 

Şimşək işığı…sonra gecə! Bircə baxışıyla mən,

Bu ani gözəlliyin təzədən doğuluram,
Səni  əbədilikdə bəlkə yenə görərəm.

 

Uzaqlarda, burda yox! Gecdir! Həmişəlik ya!

Bilmirəm ki, hardasan, hardaym – nə biləsən,

Ah, səni mən sevərdim, ah, bilərdin bunu sən.

 

Fransızcadan tərcümə

12.06.2018

Samara