Архив | 20.06.2018

ŞARL BODLER.  BULUDLU GÖY     

бодлер

      Ciel brouillé

Buxarla örtülübdür elə bil ki, baxışın,

Sənin sirli gözlərin (mavi, qonur, yaşılmı?)

Gah zalım, gah mehriban, gah xəyala qapılar.

Onlarda göylərdəki xumarlığın əksi var.

 

İsti və ağ dumanlı günləri yadına sal,
Məftun ürəklər necə duyğulanıb ağlayar.
Tanınmaz bir azarla incidilən sinirlər,
Oyanar və yuxuya gedən ruha gülərlər.

 

Dumanlar mövsümündə alovlanan günəşdən,
O gözəl üfüqlərə bənzəyirsən sən hərdən.

Elə ki parlayırsan, yağışdan nəm peyzajı,

 Buludlu göydən sızan şüalar alışdırır.

 

Sən ey xatalı qadın, ağlı azdıran iqlim!

Qarına da valehəm, şaxtanı da sevirəm,
Aman bilməz qışından ala bilərəmmi mən,

Elə həzz ki, itidir buzdan, həm də dəmirdən?

 

Fransızcadan tərcümə

14.06. 2018

Samara