Архив | 14.06.2018

     ŞARL BODLER. SPLİN 3

бодлер

             Spleen

Kralam elə bil mən yağışlı bir ölkədə,
Gəncdir, qocadır ancaq, gücü yox, zənginsə də.

Həqir müəllimləri ikrah doğurur onda,
Darıxır itləriylə, başqa heyvanlarla da.
Onun kefini açar nə şahin, nə də qumar,
Eyvanı qarşısında nə can verən adamlar.
Məzəli balladası sevimli təlxəyinin,

Açmr daha bu qəddar azarlının eynini.
Gerb bəzəyən yatağı məzarı xatırladar,

Bütün şahzadələri gözəl sayan xanımlar,

Bilmirlər geyinələr necə açıq-saçıq ki,
Bu cavan skeletin eyni açıla bəlkə.

Bacara bilmə qızıl yaradan kimyagər də,
Varlığından çıxara çürüdücü maddəni.
Romalıllardan bizə gələn qan hamamları,
Ki, dünya aliləri qocalıb yada salır,
Qızdırmazdı onlar da soyumuş bu meyidi,
Çünki Leta suyudur damarında, qan deyil.

Fransızcadan tərcümə

08-09.06. 2018

Samara

SAMİ RƏHBƏRİYƏ MİNNƏTDARLIQLA

Şeirlərimin oxunmadığı fikri məndə elə möhkəmdir ki, kiminsə mənim hansısa yazımı oxuduğunu eşidəndə çox təəccüblənirəm. Ancaq bu gün mənə çatan xəbərdən əməlli-başlı heyrətlənmişəm: təəssüf ki şəxsən tanımadığım bakılı Sami Rəhbəri nəinki mənim ən azı bir şeirimi oxuyub, o hətta bu yazının ingilis dilinə sətri tərcüməsini də hazırlayıb.

Sami müəllimə uzaqdan-uzağa dərin minnətdarlığımı və yazıma göstərdiyi diqqətdən, onun tərcüməsinə çəkdiyi zəhmətdən son dərəcə təsirləndiyimi bildirirəm.

X.X.

14.06. 2018

Samara

 

DİFFİCULT MAN

 

People are different in the world

Everyone is on different in the world

I am a different person in this world

Not now, from beginning I am difficult

Difficulty has been cut to my neck

 

They say I am like Physics, Algebra

Inverse Geometry, Organic Chemistry

It is always black the day of difficult man

Because around you only easy people

Only you are difficult among them

Relatives easy, neighbours easy

As if you disrupt the world’s order…

Everyone’s cheerful, everyone‘s kind

They sacrifice to each other

This sacrifices to that that sacrifices to this.

Everyone is embarrassed seeing me

Someone looks sighs deeply

Someone turns his face, someone his back

The rest goes away silently

Even they have different kinds

Cutting the neck with cotton

Such one can take you from Earth

As if, there is no solution of this issue

On the planet of easy people

It is difficult for difficult people

 

ÇƏTİN ADAM

 

Adamlar cürbəcür olur dünyada,

Mən də bu dünyada çətin adamam.

İndi yox, əvvəldən elə çətinəm,

Çətinlik boynuma biçilib mənim.

Deyirər fizika, cəbr kimiyəm,

Tərsimi həndəsə, üzvi kimyayam.

Çətin adamın da qaradır günü,

Asan adamlardır çünki yan yörən.

Evdə hamı asan, işdə eləcə,

Çətinsən onların içində təkcə.

Qohum-qardaş asan, qonşular asan,

Dünya nizamını sanki pozursan.

Hamı üzügülər, hamı mehriban,

Bu ona qurbandır, o buna qurban.

Hamı da tutulur məni görəndə,

Baxır, köks ötürür biri dərindən.

Biri üz çevirir, biri dalını,

Dinməzcə çəkilib gedir qalanı.

Ancaq hər cürü var asanların da,

Var boynu pambıqla kəsənləri də.

Silər yer üzündən eləsi səni,

Elə bil həlli yox bir məsələsən.

Asan adamların planetində,

Çətin adamların günü çətindir…

 

24 11.16

Samara