Архив | 21.06.2018

   ŞARL BODLER. GECƏ İMTAHANI

бодлер

       L’Examen de minuit

Gecə yarısından xəbər verən zəng,

Rişxəndlə elə bil bizdən istəyir,
Salaq yadımıza hansı bir xeyir,
Götürə bilmişik ötən bu gündən:

— Bu günün tarixi qədirlənibdir,
Cümədir, onüçü ayın üstəlik,

Heç də az deyildir bizdəki bilik,

Ancaq həyatımız küfrlə keçir.
Bütün Tanrıların ən danılmazı,

Tanrımız İsaya küfr demişik!

Süfrəsi başında parazit kimi,
Hansısa müdhiş və zəngin Krezin,

İblisin nökəri olmağa layiq

Vəhşinin kefini çalışıb açaq,

Sevdiyimiz kim var, ələ salaraq,

Bizə yad olanı ucaltdıq göyə;

Lütfkar cəllad tək elə nahaqdan,
Nifrət bəsləmişik zəif olana

Bir öküz baxışlı, öküz alınlı,

Nəhəng Axmaqlığa baş əydik amma;

Öpdük şirin vəcdlə və ehtiramla,

Duyğusuz, cansız küt Materiyanı.

Və çürüntülərdə qızıb yaranan,
İşığa baş əydik salam-kalamla.

Başgicələnməni boğmağa indi,
Və həm yedirməyə qarabasmanı

Həzzini göstərib qüssənin yasın,
Şöhrətə yetişən kütlə gözündə,

Təkəbbürlü Rübab kahini sayaq,

Təşnəsiz içənik, iştahsız yeyən.

— Tez keçir çırağı, nəhayət, yayın,

Çəkil zülmütlərə, gözdən ol uzaq!

Fransızcadan tərcümə

14-15.06. 2018

Samara