Архив | 04.06.2018

   ŞARL BODLER. AMUR VƏ KƏLLƏ

бодлер

 Qədim çıraqaltlığı
Amur çıxıb kəlləsinə,
Bütün bəşəriyyətin,
Gəlir ordan gülüş səsi,

Yox neç nəyə hörməti,

 

Nəfəsindən kürəciklər,
Yaranır ədəbsizin.

Dünyaları elə bil ki,

Qovuşdurmaq istəyir.
İşıqlı və kövrək kürə,

Birdən uçub yüksəlir,
Qəlbini əzir tüpürür,
Altın bir arzu kimi.

 

Eşidirəm kəlləni, hər

Kürəcikdə yalvarır:

“Zalım oyun çoxmu sürər,

Deyin, sona vararmı?

 

Müdhiş qatil, çünki sənin

Çeynəyərək atdığlın,
Mənim qanım, mənim beynim,

Mənim dərimdir axı!”

 

1 iyun 1855-ci ildə çap olunmuşdur

Fransızcadan tərcümə

01.06. 2016

Samara