Архив | 10.06.2018

             ŞARL BODLER. İDEAL

бодлер

         L’Idéal

Nə vinyetlərdən baxan gözəl-gözəl şəkillər,
Eyibli hər nə varsa çürük əsr yaradan,
Nə bəzəkli ayaqlar, nə kastanyetli əllər,

Razı salmaz heç zaman mənimki tək ürəyi.

Qoy xloroz şairi Qavarni vəsf eləsin,
Сikkildəşən bir qatar naxoş gözəllikləri

Əlvan idealıma bənzəyən bir gülüsə,

Tapmaram arasında bu solğun çiçəklərin.

 

Uçurum kimi dərin ürəyimsə tələb,
Ledi Makbet, sizsiniz, cani və qüdrətli qəlb.

Küləklər diyarınndan gələn Esxil xəyalı;

 

Ya Mikelancelonun qızı, möhtəşəm Gecə,
Qəribə bir pozada qıvrılaraq dincələn,

Döşün bu şəklə düşmüş ağzında Titanların.

 

Fransızcadan tərcümə

06-07.06. 2018

Samara