Архив | 01.06.2018

ŞARL BODLER. BİR GECƏNİ KEÇİRDİM BİR EYBƏCƏR CUHUDLA

бодлер

Une nuit que j’étais près d’une affreuse Juive

Gecələdim bir dəfə  bir eybəcər cuhudla,

Meyit yanında yatıb bir meyit də elə bil.

Alınma bu bədənə baxdıqca arzuladım,

Həsrətində olduğum hüznlü gözəlliyi.

 

Təbii əzəməti gəldi gözüm önünə,
Cazibə, həm də qüdrət dolu baxışları da.

Ətirli dəbilqəyə dönən hörürklərinin,

Xatirəsiylə yenə eşqin odu alışdı.
Öpərdim ehtirasla nəcib bədənini mən,

Zərif ayaqlarından qara telinə qədər.

Nəvaziş xəzinəsi üstünə səpələrdim.

 

Sən haçansa bir axşam, ağlayaraq ürəkdən,
Soyuq gözlərindəki, qəddarlar məleykəsi,

Əzəməti bir azca əgər isidə bilsən.

 

Fransızcadan tərcümə

30.05. 2018

Samara