Архив | 18.06.2018

ŞARL BODLER.  SAQINDIRAN

бодлер

         L’Avertisseur

Kim əgər layiqsə insan adına,
Ürəyində sarı İlan yaşayar.

İnsan “İstəyirəm,” desə, hökmdar

Səsiylə bu İlan “Yox!” deyər ona.

 

Donuq gözlərinə gözlərin baxa,

İstər Satirlərin,  Niksilərin ya,

Diş deyir: “Öz borcun barədə düşün!”

 

Ağac ək, dünyaya ya övlad gətir,
Kağızda, mərmərdə əsərlər yetir,

Diş deyir: “Axşama varmı ümidin?”

 

Nəyə ümid etsə, can atsa nəyə,

İnsan həyatının bircə anı da,
Keçmir ki, Gürzədən, Zalım İlandan,
Acı xəbərdarlıq eşidilməyə.

Fransızcadan tərcümə

11-12.06. 2018

Samara