Архив | 05.06.2018

ŞARL BODLER. KABUS

бодлер

   Le Revenant
Vəhşi heyvan gözlü mələk kimi mən,
Yataq otağına yenə dönərəm.

Bürünüb gecənin kölgələrinə.

Sivişib yanına səssiz girərəm,
Mən səni ay kimi, mənin əsmərim,
Soyuq öpüşlərə qərq eləyərəm.

Məzar ətrafında qıvrılan ilan

Nəvazişlərini məndən alarsan.

 

Solğun, ayaz səhər açılan kimi,

Adamsız görərsən mənim yerimi.

Ordan soyuq getməz axşama qədər.

 

Əgər başqaları mehribanlığa

Əl atırsa sənə yaxın olmağa,

Mən sənə qorxuyla yiyələnərəm.

Fransızcadan tərcümə

01-02.06. 2018

Samara