Архив | 22.06.2018

ŞARL BODLER.   QARAÇILAR YOLDA 

бодлер

           Bohémiens en voyage

Gözləri alovlanan peyğəmbəri bu tayfa,
Dünən yola düzəldi, sarıyaraq  dalına,
Körpələri; acıyıb ağlayandasa, sallaq,

Məmələrin əvəzsiz nemətiylə doyarlar.

Piyadadır silahı parıldayan kişilər,

Bütün arabalara yüklənib avadanlıq.

Boş çıxan ümidlərin ağrılarıyla ağır,

Baxışları onların göy üzündə dolaşar.

 

Və qumlu dəliyinin dibindən baxan sisəy,
Lap ucadan oxuyar, keçənləri görərək.

Onları sevən Sibel yaşıllanar daha da.

 

Səhralar çiçəklənər, qayalardan su damar,

Bu yolçular önündə, gələcək toranların

Tanış məmləkətinin qapıları açılar.

Fransızcadan tərcümə

 15-16.06. 2018

Samara