Архив | 11.06.2018

ŞARL BODLER. GÖZƏL GƏMİ

бодлер

Le Beau Navire

Sadalamaq istərəm, incə, füsunkar pəri,

Gəncliyini bəzəyən bütün gözəllikləri.

İstərəm hüsnünün rəsmini çəkim,
Göstərəm uşaqsan sən, həm də yetkin.

 

Gen tumanla gedəndə sən havanı titrədib,
Elə bil ki, dənizə çıxan gözəl gəmidir.
Yelkən açıq, yollanır,
Gedir incə ritmlə, tələsmədən və ağır.

 

Uzun, yumru boynunda, dolu çiyinlərində,
Qürurla duran başın məlahətli, incədir.

Gedirsən öz yolunla.

Müzəffər ifadəli, nazlı, möhtəşəm bala.
Sadalamaq istərəm, incə, füsunkar pəri,

Gəncliyini bəzəyən bütün gözəllikləri.

İstərəm hüsnünün rəsmini çəkim,
Göstərəm uşaqsan sən, həm də yetkin.

 

İpək köynəyi sənin sinən deşir az qala,

Sənin müzəffər sinən bənzər gözəl dolaba.
Onun işıqlı və girdə gözləri

Sipər tək şimşəyi özünə çəkir.

 

Al uclarla silahlı, sipərlər azdırandır,
Gözəl şeylər və şirin sirlər var bu dolabda,

Şərablar, likörlər, incə ətirlər,
Toxunan beyinlər ağlı itirər.

 

Gen tumanla gedəndə sən havanı titrədib,
Elə bil ki, dənizə çıxan gözəl gəmidir.
Yelkən açıq, yollanır,
Gedir incə ritmlə, tələsmədən və ağır.

 

Paltarını titrədikcə gözəl ayaqlarından,
Ehtiraslar yaranar dumanlı, can ağrıdan.

Sanki iki cadugar,
Dərin camın içində qara zəhər fırladar.

 

Qolların Heraklı da bəlkə utandırardı,

Elə bil ki, möhtəşəm onlar iki boadır.

Yaranıblar sevgilin elə bir ehtirasla,
Sıxıla ki, sinənə möhür kimi basıla.

 

Uzun, yumru boynunda, dolu çiyinlərində,
Qürurla duran başın məlahətli, incədir.

Gedirsən öz yolunla.

Müzəffər ifadəli, nazlı, möhtəşəm bala.
fransızcadan tərcümə

06.06. 2018

Samara

Qeyd: şeirin üç bəndi təkrar olunur- orujinalda belədir