Архив | 02.06.2018

ŞARL BODLER. QAN FƏVVARƏSİ

 

бодлер

      La Fontaine de Sang

 

Elə gəlir mənə hərdən ki, qanım dalğalanır,

Sanki fəvvarədir hönkürtü vurur ahənglə.

Qanın şırıltısıdır titrədən qulaqlarımı,

Tapmıram bir yara ancaq, necə mən səy eləyəm.

 

Keçib gedir şəhəri bağlı bir ərazi kimi,
Döşənmə daşları bir anda döndərir adaya.

Ovudar, soyudar həm təşnə yandırarsa kimi,

Və təbiətdə olan hər nə varsa al boyayar.

 

Nəfis şərablara mən vaxtaşırı baş vurdum,

Ki, yatırtsın canımı sarsıdan bu qorxuları;

Artdı həssaslığı içdikcə fəqət duyğuların!

 

İstədim dünyanı eşqin yuxusunda unudum,
Fəqət eşq indi yataqdır mənə, iynəylə deşər,
İçə bilsin qanımı qan hərisi fahişələr.
Fransızcadan tərcümə

31.05. 2015

Samara