VLLADİSLAV XODASEVİÇ. ÇATIRDAĞ

hodasevich

Владислав Ходасевич

Чатырдаг

 

Öpüb əsər müsəlman sənin cığırlarını
Krım gəmisində sən – dorağacı, Çatırdağ!

Dünyanın minarəsi! Sən bu dağlara padşah!

Başın qayalar üstdən buludlara dırmanır.

Cənnət qəsri önündə duran Cəbrayıl kimi

Oturmusan hənirsiz səma qapılarında.

Qədim sıx meşə — əban, qorxulu ildırımlar

Sənin bulud çalmana əlvan naxışlar tikir.

Bizi günəş qovurur, düzü qaraldır duman,

Əkin çəyirtkəyə yem; kəndi kafir odlayır —

Çəkmirsən, ey Çatırdağ, sənsə bu qayğıları.

Göylə yerin dilmancı, — sən öz ayaqlarına,
Sərərək şimşəkləri, tayfalarıı, xalqları,

Eşidirsən təkcə nə nazil olsa Tanrıdan».

 

Ruscadan tərcümə

04-05.04. 2019, Samara

QEYD: Şeirin polyakca orijinalı (1826) Adam Midskeviçə məxsusdur.

Мирза говорит:

«Трепещет мусульман, стопы твои лобзая.
На крымском корабле ты — мачта, Чатырдаг!
О мира минарет! Гор грозный падишах!
Над скалами земли до туч главу вздымая,
Как сильный Гавриил перед чертогом рая,
Воссел недвижно ты в небесных воротах.
Дремучий лес — твой плащ, а молньи сеют страх,
Твою чалму из туч парчою расшивая.
Нас солнце пепелит; туманом дол мрачим;
Жрет саранча посев; гяур сжигает домы, —
Тебе, о Чатырдаг, волненья незнакомы.
Меж небом и землей толмач, — к стопам своим
Повергнув племена, народы, земли, громы,
Ты внемлешь только то, что Бог глаголет им.»