Архив | 09.02.2022

ALEKSANDR PUŞKİN. “ŞAİR BƏXTƏVƏRDİR, ÇOXLU ƏYANIN…”

161

Şair bəxtəvərdir, çoxlu əyanın,

Dursa çevrəsində, dinləsə çarlar.

Güldürmək, ağlatmaq məharəti var,
Acı həqiqəti qatıb yalana,

Korşalan həvəsi qıcıqlandırar,
Şöhrət tamahıyla canlanar boyar.

Əyan məclisinə şair bəzəkdir,

Ağıllı təriflər ona gərəkdir.

Ağır qapıların dalında bu an,
Artırma önündə yığılaraq xalq,

Dinləyir şairi elə uzaqdan,
Nökərlər qovsa da yamanlayaraq,

1827

ruscadan tərcümə

08. 02. 2022, Samara

+++++++++

Александр Пушкин

Блажен в златом кругу вельмож

Пиит, внимаемый царями.

Владея смехом и слезами,

Приправя горькой правдой ложь,

Он вкус притупленный щекотит

И к славе спесь бояр охотит,

Он украшает их пиры,

И внемлет умные хвалы.

Меж тем, за тяжкими дверями,

Теснясь у черного крыльца,

Народ, гоняемый слугами,

Поодаль слушает певца.

1827