Архив | 23.02.2022

MARİNA TSVETAYEVA. “GECƏLƏR QARADIR BÜTÜN OTAQLAR…”

marina

Gecələr qaradır bütün otaqlar

Zülmətə doğulur hər səs. Gecələr

Dünyada nə qədər gözəl xanım var –

Hər biri məsumdur, hər biri gəzər.

Gecələr gözəllər səhərə qədər,

Oğrularla şirin söhbət eləyir.

Keçsən öz evinin yanından əgər,

Görərsən ki, evin həmin ev deyil.

Qonşun da özünə sanki bənzəmir,

Və hər kürəkdə də qanlı bıçaq var.

Və gücsüz qəzəblə hərlənir, gəzir

Küçələrdə nəhəng, qara ağaclar.

Yeraltı çarpayı, dardır, ah, necə

 Gecələr, gecələr, qara gecələr!

Qorxuram yerimdən duram mən gecə,

Pıçıldayam, öpəm səhərə qədər…

Mənimçin, uşaqlar, dua edin siz,
Gecə yarısı və sönəndə ulduz.

17.12. 1917

ruscadan tərcümə

21-22.02. 2022, Samara

++++++++++

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

По ночам все комнаты черны,

Каждый голос темен. По ночам

Все красавицы земной страны

Одинаково — невинно — неверны.

И ведут друг с другом разговоры

По ночам красавицы и воры.

Мимо дома своего пойдешь —

И не тот уж дом твой по ночам!

 —

 И сосед твой — странно–непохож,

И за каждою спиною — нож,

И шатаются в бессильном гневе

Черные огромные деревья.

Ох, узка подземная кровать

По ночам, по черным, по ночам!

Ох, боюсь, что буду я вставать,

И шептать, и в губы целовать…

 

— Помолитесь, дорогие дети,—

За меня в час первый и в час третий.

 

17 декабря 1916