Архив | 17.02.2022

AFANASİ FET. “SALAMLA GƏLMİŞƏM SƏNİN YANINA…”

Афанасий Фет

Salamla gəlmişəm sənin yanına,

Gəlmişəm deyəm ki, günəş oyanmış.

Qaynar işığını yaymış hər yana,
Hər sütül yarpaqda şölə oynamış.

Gəlmişəm deyəm ki, meşə oyanmış,

Ayılmış yuxudan hər budağıyla,

Canında titrəyiş qoparmış hər quş,

Bahar təşnəsi də yaxır az qala.

Gəlmişəm deyəm ki, bu gün də yenə,
Qaynar ehtirasınm dünənki qədər,

Elə əvvəlki tək ürəyim sənə 

Xidməti özünə səadət bilər.

Gəlmişəm deyəm ki, şənlik havası,
Qəlbmi doldurur bir yerə çıxcaq.

Bilmirəm hələ nə oxuyasıyam —

Nəğmə, bilirəm ki, yetişir ancaq.

1843

ruscadan tərcümə

15-16.02. 2022, Samara

++++++++++++++++

АФАНАСИЙ ФЕТ

Я пришел к тебе с приветом,

Рассказать, что солнце встало,

Что оно горячим светом

По листам затрепетало; Читать далее