YOHANNES BEXER. OT

Yohannes Bexer

Önündə, yaşıl ot, əyilirəm mən,

Lütfən dinlə məni, sənə ricam var.

Tapdaladım səni mən biixtiyar,

Düşüncəyə dalıb yolu gedərkən.

Önündə, yaşıl ot, əyilirəm mən..

Önündə yaşıl ot, əyilirəm mən.

Necə zirvələrə ucala insan,
Haçansa altında yatar bir zaman.

Dəqiq və doğrudur bizə deyilən:

Bir gün üstünmüzdə ot bitər hökmən,


Önündə, yaşıl ot, baş əyirəm mən.

almancadan tərcümə

02. 04. 2022, Samara

===========

JOHANNES BECHER

Gras

Ich neige mich vor dir, dem Gras.
Lass mich zu dir, dem Grase, beten!
Verzeih mir, dass ich dich zertreten,
Und dass ich dich, das Gras, vergass.

Ich neige mich vor dir, dem Gras.

Ich neige mich vor dir, dem Gras.
Sind wir auch noch so hoch gestiegen,
Wir kommen unter dich zu liegen.
Und nichts ist so gewiss als das:

Es waechst das Gras. Es waechst das Gras.

Ich neige mich vor dir, dem Gras.