Архив | 17.04.2022

İOHAN GÖTE. GÖZ YAŞLARINDA TƏSƏLLİ

Без названия (19)

Söylə, niyə belə sn kədərlisən,
Hamı bəxtəvərkən həndəvərində?

Əlbəttə, əlbəttə, ağlamısan sən,
Görür hər kəs görür gözlərində də.

“Mən də ağlamışam düşüb təkliyə,
Bəllidir bu qüssə mənə, bu ağrı.

Yüngüllük, əminlik gəlir ürəyə,

Şirin göz yaşları elə ki axır”.

Dostlar çağırırlar, hamısı da şən,
Çəkinmə, hər biri ağuş açacaq.

Nələri, kimləri itirsən də sən,

Düşün ki, itkilər xeyrədir ancaq.

“Sizin kefiniz kök, yox anlayan ki,
Necə mən zavallı əzab çəkirəm.

Heç nəyim itməyib, yox mənim itkim,
Sıxır fəqət itki duyğusu möhkəm”.

Belədirsə əgər, tələsməlisən,

Yaşının yaz fəsli, qanın da qaynar.

Qüvvə aşıb-daşır bu yaşda ikən.

Göstər özünə ki, cürətin də var.

“Ah, çətin taparam cəsarəti mən,
Məndən uzaqlarda o yəqin gəzər.

Parlayır elə bil o, göy üzündən,
Başımız üstdəki ulduza bənzər.”

İnsan ulduzları arzulamır ki,

Həzz alır onların dəbdəbəsindən.

Heyran baxışlarla durub göz dikir,
Ulduzlu səmaya nəfəs dərmədən.

“Mən də heyranlıqla baxıram elə,

Gündüzlər, göy üzü işıqlı ikən.

Lütfən qoy ağlayım fəqət gecələr,

Ağlayım göz yaşım tüknənəcən”.

1827

almancadan tərcümə

16-17.04. 2022

+++++++++++++

Johann Wolfgang von Goethe

Trost in Tränen

Wie kommt′s, daß du so traurig bist,

Da alles froh erscheint?

Man sieht dir′s an den Augen an,

Gewiß, du hast geweint. Читать далее