Архив | 03.04.2022

UİLYAM BATLER YEYTS. İRLAND TƏYYARƏÇİ ÖLÜMÜNÜ ÖNGÖRÜR

YEATS

Görüşərəm haçansa taleyimlə, nəhayət,

Buludlar arasında, göy üzündə, hardasa.

Döyüşdüyüm kəslərə yoxdur içimdə nifrət,
Eləcə də sevmirəm kimi qoruyuramsa;

Mənim ata ocağım Kiltartan Krossdadır,

Kiltartan kasıbları yurddaşlarımdır mənim,

Artmaz səfalətləri bu hərb necə bitsə də,

Eləcə yaxşılaşmaz güzəranları yəqin.

Nə borcdur, nə də qanun məni döyüşə atan,
Nə kütlə təntənəsi, siyasətçi nitqi ya.

Bircə anda yaranıb damarda qan qaynadan
Nəşə aparır məni buludlarda qovğaya;

Hər şeyi ölçüb-biçib düşündümsə hər necə,

Məna görə bilmədim öndəki illərdə mən,

 Arxada qalan illər mənasızdı eləcə,

Hər şey eyni, həyatın fərqi yoxdu ölümdən.

1919

ingiliscədən tərcümə

02-03.04. 2022, Samara

++++++++++++++++++++++

William Butler Yeats

An Irish Airman Foresees His Death

I know that I shall meet my fate

Somewhere among the clouds above;

Those that I fight I do not hate

Those that I guard I do not love; Читать далее