Архив | 07.04.2022

YOHANNES BEXER. GÖZƏLLİK HAQQINDA

Yohannes Bexer

Bunu deyə bilərəm sənin gözəlliyindən:

Çox gözəlsən. Göyçəkdir fil sümüyü tək dərin.

Soruşa bilər ancaq məndən hər kəs yenə də:

Bu qılafın içndə hansı nüvə gizlənir?

Cavab vermək istəsəm, bütün bildiyi belə,

Mənim dadıma çatmaz.  Axı ola bilər ki,

Göz görən bu gözəllik üzdə olandır elə,

İçdəki gözəlliyin deyildir heç də əksi.

İndi bu, sirr deyil ki: ayrı düşür çox zaman,
Gözəllik və Həqiqət. Beləcə seçə bilmir,

Onlarln dəyərini, ləyaqətini insan.

Həmişə digərindən aralı qalır biri.

Sənin gözəlliyini yaxşı duyuram: Ancaq,
Şəkildən yarayacan baxan razı qalacaq.

 

almancadan tərcümə

07. 04. 2022, Samara

++++++++++++++

Johannes Robert Becher

Von Schönheit

Von deiner Schönheit ist nur das zu sagen:
Du bist sehr schön. Haut wie aus Elfenbein.
Doch wird ein jeder weiter danach fragen:
Und welchen Kern schließt diese Hülle ein? Читать далее