Архив | 12.04.2022

«YAZILAN, DEYİLƏN BƏLKƏ DOĞRUDUR…»

08.06 2020

Yazılan, deyilən bəlkə doğrudur:
Qiyamət günü var, cəhənnəm də var.

Yandıqca yanacaq orda günahkar,
Bir an sönməyəcək cəhənnəm odu.

Dəridən-qabıqdan çıxacaq yanan,
Dəri dönə-dönə təzələnəcək

Yalvarıb bir qurtum su istəyən tək,
Ərimiş qurğuşun alacaq insan…

Günahsız kim var ki? Bilirəm yəqin,

Cəhənnən doğrusa – yerim var orda,

Məni tikə-tikə doğrasalar da,

Ya da yandırsalar – buna layiqəm.

Hazıram tiyanda yanam əbədi,
Qurğuşun içməyə hazıram belə.

Anlaya bilmirəm mən ancaq hələ,

Əbədi cəzanın nədir məqsədi?

Ölən dirildilib oda atıla,

Qurğuşun verilə su istəyəndə —

Bu Tanrı adına yaraşır, nə də,
Anlamaq mümkündür adi ağılla.

Bəlkə işlədilə günahkar insan?

Ağır zəhmət çəkə, qan-tər axıda?

Qarnı ac, görməyə gözü yuxu da,
Şumlaya, becərə, biçə durmadan.

Hazıram işləyəm gündüz, həm gecə.

Qoşalar kotana, xışa – hazıram.

Sudan korluq çəkəm, ac ola qarnım,
Giley eləmərəm inciyəm necə.

Min il çalışaram, yüz il, yüz min il,

Bilirəm sayı yox günahlarımın,

Söndür bu əbədi tonqalı, Tanrı!

O, böyük adına yaraşan deyil!

12.02. 2022, Samara

İOHAN GÖTE. AYRILMA

Qoy indi gözlərim əlvida desin

Yox sözü deməyə dilimdə qüdrət.

Ayrılıq anını yaşamaq çətin,

Əzmim, iradəm var, kişiyəm hərçənd.

Hüznü artıq olar yetişən anın,

Dəyişər sevginin şirin rəhni də:

Üşüdər öpüşü dodaqlarının,

Titrəyiş duyulmaz daha əlində.

Ani təması da dodaqlarının.
Ah, məni necə də sevindirərdi!

Martın əvvəlində belə şadlanır

Qəlbimiz, bənövşə görüb dərəndə.

Çələng toxumuram sənə mən daha,

Daha qızılgül də sənə dərmərəm.

Sevimli Franzxen, gəlsə də bahar,
Mənim ürəyimdə payızdır yenə.

1770

almancadan tərcümə

  1. 04. 2022, Samara

+++++++++++

Johann Wolfgang von Goethe

Der Abschied

Lass mein Aug den Abschied sagen,
Den mein Mund nicht nehmen kann!
Schwer, wie schwer ist er zu tragen!
Und ich bin doch sonst ein Mann.
Читать далее