Архив | 26.04.2022

RAYNER MARİA RİLKE. SONUNCU AXŞAM

Gecə və uzun çəkən səfər. Sonrasa döndü,
İçindəki qoşunla qatar parkın yanından.

Çəksə də nəzərini klavesindən indi,

Çalırdı yenə ancaq, gözlərisə qadında.

Baxırdı o, necə ki, insan aynaya baxar,

Gənclik cizgilərini görüb duyğulanırdı,

Anlayırdı onlarda necə dərin hüzn var,
Hər səssə daha gözəl, daha ağıl alandı.

Bütün bunlar yox oldu fəqət elə bir anda
Qadın durub qayğılı pəncərənin yanında,

Ürək döyüntüsünü əliylə saxlayaraq,

Çalğısı yetdi sona. Sərin gəldi bayırdan,

Aynnın nündəki masanın üstdə birdən,

İçində bir ölü baş şako görndü qara.

1906

almancadan tərcümə

26. 04. 2022, Samara

QEYD: şako (Tschako) – silindr formalı hərbi papaq

++++++++++++++

Rainer Maria Rilke

Letzter Abend

Und Nacht und fernes Fahren; denn der Train

des ganzen Heeres zog am Park vorüber.

Er aber hob den Blick vom Clavecin

und spielte noch und sah zu ihr hinüber Читать далее