Архив | 29.04.2022

RAYNER MARİA RİLKE. GECƏ ADAMLAR

Rayner Maria Rilke

Gecə kütlə üçün yaranmayıbdır,

Bax, səni qonşundan gecə ayırır.

Çalışma axtarıb tapasan onu.

İşıq yandırırsan gecə evdə sən,

İnsanın üzünü görə biləsən,

Kimin – sən əvvəlcə fikirləş bunu.

 —

Üzünə düşərək  axan işıqdan
Eybəcər görünür adam, nədənsə

Gecə yığışsalar adamlar, o an,

görərsən hamını baş-ayaq vuran

təzyiq, həmlə edər hər kəs hər kəsə.

Onların alnını şölə saraldır

Tamam qovulubdur fikir və ağlı

Baxışlarında şərab alovu vardır

Hərənin əlindən asılıb ağır

Jest – dediklərini bu jestlə onlar,

Bərkidib anladır və anlayırlar.

Və “mən” “mən” deyirlər həmişə təkrar,
“Hər kim olsa”  kimi bunda məna var.

1899

almancadan tərcümə

28-29.04. 2022, Samara

++++++++++++++++++

RAİNER MARİA RİLKE

Menschen bei Nacht

Die Nächte sind nicht für die Menge gemacht.

Von deinem Nachbar trennt dich die Nacht,

und du sollst ihn nicht suchen trotzdem.

Und machst du nachts deine Stube licht,

um Menschen zu schauen ins Angesicht,

so musst du bedenken: wem. Читать далее