Архив | 10.04.2022

İOHAN GÖTE. YENİ EŞQ, YENİ HƏYAT

Ürəyim, ürəyim, nə olub belə?

Nədir axı səni üzən, incidən?

Bu, təzə həyatdır, həm də qəribə!

Tanıya bilmirəm daha səni mən.

Nələri sevirdin – qaldı arxada,

Sənə qəm gətirən heç nə yox daha.

İndi nə vuruşun, nə dincliyin var,

Bilmirəm nədəndir səndəki bu hal!

Bəlkə çiçəklənən gəncliyin, ya da,
Sevimli qamətin əsirisən sən,
Sədaqət, nəciblik dolu baxışda,
Tükənməz qüvvədir səni süst edən?

Tələsib özümü alımmı ələ,

Qaçıb uzaqlaşım pndan əzm ilə?

Bir göz qırpımında itim nəzərdən –

Ah, yenə yanına dönəcəyəm mən!

Bağlayıb sehrli iplə elə bil,

O nə qırılandır, nə də üzülən.
Məni sevimli qız saxlayır əsir

Mənim iradəmə, əzmimə rəğmən;

Əsirəm sehrli çevrəsində mən,

Həyatm asılı iradəsindən.

Altüst oldu sanki bu dünya birdən!

Sevgi! Əsirlikdən burax  gedim mən!

1775

almancadan tərcümə

09-10. 04. 2022, Samara

++++++++++++++++++

JOHANN WOLFGANG GOETHE

Neue Liebe, neues Leben

Herz, mein Herz, was soll das geben?
Was bedränget dich so sehr?
Welch ein fremdes, neues Leben!
Ich erkenne dich nicht mehr.
Weg ist alles, was du liebtest,
Weg, warum du dich betrübtest,
Weg dein Fleiß und deine Ruh’ —
Ach, wie kamst du nur dazu! Читать далее

Запись опубликована 10.04.2022, в ALMAN и отмечена .