İOHAN GÖTE. AYRILMA

Qoy indi gözlərim əlvida desin

Yox sözü deməyə dilimdə qüdrət.

Ayrılıq anını yaşamaq çətin,

Əzmim, iradəm var, kişiyəm hərçənd.

Hüznü artıq olar yetişən anın,

Dəyişər sevginin şirin rəhni də:

Üşüdər öpüşü dodaqlarının,

Titrəyiş duyulmaz daha əlində.

Ani təması da dodaqlarının.
Ah, məni necə də sevindirərdi!

Martın əvvəlində belə şadlanır

Qəlbimiz, bənövşə görüb dərəndə.

Çələng toxumuram sənə mən daha,

Daha qızılgül də sənə dərmərəm.

Sevimli Franzxen, gəlsə də bahar,
Mənim ürəyimdə payızdır yenə.

1770

almancadan tərcümə

  1. 04. 2022, Samara

+++++++++++

Johann Wolfgang von Goethe

Der Abschied

Lass mein Aug den Abschied sagen,
Den mein Mund nicht nehmen kann!
Schwer, wie schwer ist er zu tragen!
Und ich bin doch sonst ein Mann.

Traurig wird in dieser Stunde
Selbst der Liebe suesstes Pfand,
Kalt der Kuss von deinem Munde,
Matt der Druck von deiner Hand.


Sonst, ein leicht gestohlnes Maeulchen,
O wie hat es mich entzueckt!
So erfreuet uns ein Veilchen,
Das man frueh im Maerz gepflueckt.

Doch ich pfluecke nun kein Kraenzchen,
Keine Rose mehr fuer dich.
Fruehling ist es, liebes Fraenzchen,
Aber leider Herbst fuer mich!