İLAHİ, QÜVVƏ VER AYAQLARIMA…

İlahi, qüvvə ver ayaqlarıma!

Səndən istəmirəm mən heç nə ayrı.

İlahi, sən yası günah buyurdun,

Məyusluq üz versə, qoy gedim onda.

Dağa-daşa çıxım, qaya dırmaşım,

Ayaqdan düşməyim, nəfəsdən düşüm.

Gəzim saatlarla çay qırağında,

Həm səhər, həm günün gedər çağında.

İlahi, qüvvə ver ayaqlarıma,
Qüssə təqibindən qaçım, yayınım.

Mənə təsəllidir sular, buludlar,

Gəzə bilirəmsə — hələ ümid var.

Çiyin də qalmadı söykənəm daha,

İlahi, qüvvə ver ayaqlarıma!

Qüssədən qaçıram, çətindir işim,

Ayaqdan düşməyim, nəfəsdən düşüm…

 

04.09.17

Samara

Реклама