Архив | 11.09.2017

MEHMAN ƏLİYEVİN HEYDƏR ƏLİYEVİ XİLAS ETMƏKLİYİ

Mehman_Əliyev.jpeg

MEHMAN ƏLİYEVİN HEYDƏR ƏLİYEVİ ÖLÜMDƏN QURTARMAQLIĞI

         (“Yeralaş”a bənzətmə)

Günlərin bir günü Heydər Əliyev dənizdə çimərkən başlayır boğulmağa. Cavan bir oğlan özünü atır suya və Mərkəzi Komitənin birinci katibini itələy-itələyə gətirib çıxarır sahilə. Heydər Əliyev özünə gələndən sonra cavanın adını soruşur və deyir:

  • Mehman, bala, mən Brejnevdən xahiş edərrəm, sənə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adı verər.

Mehman Əliyev sıxıla-sıxıla deyir:

  • Yoldaş Əliyev, mən heç bir qəhrəmanlıq göstərməmişəm. Borcumdur

Heydər Əliyev deyir:

  • Onda gəl sənə beşotaqlı ev verim bulvarın yanında.

Mehman Əliyev yenə utana-utana deyir ki, evə ehtiyacı yoxdur.

Heydər Əliyev qalır məəttəl:

  • Mehman, axı bəs mən sənin xəcalətindən necə çıxım? Sən məni ölümdən urtarmısan!

Mehman Əliyev o yan-bu yana baxıb astadan deyir:

  • Yoldaş Əliyev, mənim xəcalətimdən çıxmaq istəyirsinizsə, heç kimə deməyin ki, mən sizi ölümdən qurtarışam. Millət bilsə, məni öldürər. Heç tarix də bunu mənə bağışlamaz…

Mİrzə ƏLİL

28.08.17

 

О ТОМ, КАК МЕХМАН АЛИЕВ СПАС ТОНУЩЕГО ГЕЙДАРА АЛИЕВА

   По «Ералашу»

 

Однажды первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Гейдар Алиев, большой любитель морского купания, стал тонуть и странным образом телохранителей и спасателей рядом не оказалось. Один молодой человек, заметив, что кто-то терпит бедствие, бросился в воду и вытащил Гейдара Алиевича на берег. Придя в себя посе процедуры «рот в рот», Гейдар Алиев, коротко познакомившись со своим спасиелем, сказал:

— Слушай, Мехман, я попрошу Леонида Ильича Брежнева, он тебе присвоит звание Героя Советского Союза.

Мехман Алиев, так именно звали спасителя и будущего директора агентства Туран, тут же отказался:

— Что вы, товарищ Алиев, никакого героизма я не совершил.

— Тогда я тебе дам пятикомнатную квартиру. Прямо у бульвара. И дачу рядом с моей.

— Нет, нет, товарищ Алиев, лучше квартиру дайте нуждающимся сотрудникам ЦК и КГБ.. У меня все есть.

— Дорогой, что же мне делать для тебя, как отблагодарить? Ведь я тебе жизнью обязан…

Мехман Алиев с крайним смущением тихо выговорил:

— Товарищ Алиев, если вы хотите меня отблагодарить, никому не говорите, что я вас спас. Народ меня просто убьет. И история, боюсь, не простит…