UİLYAM ŞEKSPİR. 24-CÜ SONET

 

shakespear

 

  Mine eye hath played the painter and hath steeled…

Gözlərim elə bil rəssam əliylə,

Çəkdi ürəyimə gözəlliyini.

Şəklə çərçivəyəm mən özüm elə,

Perspektiv sənətdə zirvə bilinir.

 

Yalnız sənətkarın ustalığıyla,

Gerçək surətini görə bilərsən.

Sinəmdə bu şəkil asılıb qalar,

Ora pəncərədir gözlərin sənin.

 

Gözlərimiz eyni həvəsdən yanar —

Mənimkilər sənin şəklini çəkər,

Sənin gözlərindən günəş boylanar,

Baxar sinəmdəki gözəl bu şəklə.

 

           Rəssamlıq qüdrəti varsa da, ancaq,           

           Ürəyin sirrini gözlər anlamaz.

 

İngiliscədən tərcümə

11.01.2018

Samara